Nepali Typing | Nepali Unicode | English to Nepali | English Conversion | English Translate | नेपाली to English | नेपाली टाईपिङ

तलको बक्स मा रोमनमा टाईप गर्नु होला । जस्तै टाईप गर्दै जानु हुन्छ, नेपालीमा आफै परिवर्तन हुँदै जाने छ ।
उदाहरणको लागि : “mero naam Rubin Shrestha ho .” टाईप गर्दा “मेरो नाम रुबिन श्रेष्ठ” मा आफै परिवर्तन हुने छ ।

परिवर्तित शब्दहरु कुनै पनि अनलाइन वेबसाईटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । SMS पठाउन लाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

Type in Roman English. As you type, the text will be converted to Nepali language.
ex.: when you type “mero naam Rubin Shrestha ho .”, it will be converted to “मेरो नाम रुबिन श्रेष्ठ”.

You can use these converted text in any online website for publishing purposes. You can also copy/paste the converted text to send SMS.